Máte zemědělskou půdu a nevíte co s ní ?

Jste historickými vlastníky zemědělské půdy a požadujete více než jen zisk z nájmu?
Zdědili jste zemědělskou půdu a nevíte co s ní ? Nebo jen vlastníte ornou půdu či louky v jiném regionu, než žijete ?

V takovém případě se obraťte na naši společnost.Vykupujeme zemědělské pozemky po celém území České republiky, nejlépe však v oblastech jižní Čech, Vysočiny či středních Čech.

Výkup zemědělské půdy

Nástrojem pro určení tržní ceny za zemědělské pozemky může být "úřední cena podle BPEJ", která alespoň ukazuje či naznačuje kvalitu zemědělských pozemků. Tržní cena půdy se odvíjí mimo jiné podle lokality, velikosti pozemků, jejich tvaru, dlouhodobosti nájemní smlouvy atd. atd. Rozmezí, ve kterém naše společnost provádí výkup pozemků, je od 3 – 10 Kč / m2 zemědělské půdy. Přesnou kalkulaci ceny Vašeho pozemku jsme schopni provést poté, co nám zašlete nebo sdělíte informace o Vašem pozemku. Platba probíhá ihned po uzavření kupní smlouvy, v naléhavých případech jsme schopni vyplatit zálohu ještě před kupní smlouvou. Nabízíme velmi rychlé a efektivní řešení.

Zprostředkování prodeje pozemku

V případě, že Váš pozemek nebude vhodný k přímému výkupu naší společností, ať již z hlediska ceny nebo lokality, dokážeme velmi rychle zrealizovat jeho prodej a zajistit veškerý právní servis tohoto převodu. Vzhledem ke kontaktům na investory a podnikatele v zemědělství , které ve všech regionech máme, Vám můžeme být prospěšní rychlým zprostředkování prodeje Vašich pozemků.

Co ovlivňuje tržní cenu půdy ?

Výši tržní ceny zemědělských pozemků ovlivňuje zejména:


  • kvalita pozemku pro zemědělské účely
  • celková výměra pozemků, tvar a počet
  • druh pozemků (zda-li se jedná o ornou půdu, trvalé travní porosty atd.),
  • podmínky a dlouhodobost nájemní smlouvy s nájemcem pozemku
  • lokalita a umístění pozemků v krajině
  • přístup k pozemkům
  • průběh pozemkových úprav v lokalitě,